Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1823/KH-BHXH về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, từ năm 2020 đến năm 2025.

Chi tra luong huu va tro cap that nghiep cho nguoi dan
Chi trả lương hưu và trợ cấp thất nghiệp cho người dân
Theo đó, thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025”.

Kế hoạch nhằm xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (bao gồm cả các tổ chức đại lý của ngân hàng) theo nhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-TTg và Chỉ thị số 22/CT-TTg phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, Kế hoạch của BHXH Việt Nam đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng; tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng cung ứng dịch vụ chi hộ đảm bảo tính an toàn, bảo mật và thực hiện giao dịch điện tử.

Chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong đó, hoàn thiện CSDL thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN; hoàn thiện hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN, đảm bảo tính bảo mật trong giao dịch thanh toán theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc chi trả, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng.

Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (thông qua trao đổi đoàn công tác, hội nghị, hội thảo...).
Xây dựng mục tiêu, lộ trình và giao chỉ tiêu cho từng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) thực hiện chỉ tiêu vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN nhận qua tài khoản cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ chi hộ là đại lý của ngân hàng đến năm 2025 phù hợp với lộ trình phát triển mô hình đại lý ngân hàng, kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là ở các vùng chưa có hoặc ít có dịch vụ ngân hàng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của BHXH Việt Nam; mục tiêu năm 2020 đạt 20% số tiền chi trả an sinh xã hội ở khu vực đô thị được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Cổng Thông tin BHXH

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Phát triển BHXH tự nguyện: Cần những giải pháp đột phá trong thực hiện

Phát triển, mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện là mục tiêu quan trọng hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người. Nhằm đẩy mạnh công tác này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Nhìn lại Tháng cao điểm đầu tiên, phóng viên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu về việc phát triển BHXH tự nguyện trong tình hình hiện nay. 
Pho Tong Giam doc BHXH Viet Nam Tran Dinh Lieu
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu 
PV: Năm 2020 được coi là năm bản lề để BHXH tự nguyện tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần của các Nghị quyết Trung ương đã đề ra. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân. Điều này có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển BHXH tự nguyện, thưa Phó Tổng Giám đốc? 

- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu:

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH - ghi dấu mốc quan trọng trong thực hiện chính sách này ở nước ta. Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp, đạt được những kết quả tích cực.

Về số người tham gia BHXH tự nguyện, từ khi có Nghị quyết 28-NQ/TW đã phát triển nhanh chóng. Cụ thể, năm 2018, toàn quốc đã có trên 277.000 người tham gia, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại. Đây là kết quả rất tích cực cho thấy những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đã đi vào cuộc sống; công tác truyền thông phát huy hiệu quả, làm thay đổi nhận thức người dân; việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ngày càng thuận tiện, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, việc phát triển BHXH tự nguyện đã phải đối mặt với một thách thức lớn khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và tác động trực tiếp tới Việt Nam gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội. Thu nhập của người dân giảm sút, nhiều người lâm vào khó khăn nên không thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện cũng phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội… dẫn đến số người tham gia có sự sụt giảm. Cụ thể: Trong 4 tháng đầu năm 2020, cả nước có 557.000 người tham gia BHXH tự nguyện (giảm 16.000 người so với năm 2019)…

PV: Có thể thấy, công tác phát triển BHXH tự nguyện còn nhiều khó khăn, thách thức, cần có những giải pháp đột phá trong thực hiện. Được biết, Lễ ra quân toàn quốc phát triển BHXH tự nguyện vừa qua đã mang lại kết quả rất tích cực, Phó Tổng Giám đốc có thể cho biết cụ thể hơn và đánh giá thế nào về giải pháp này? 

- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu:

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5 - 6% so với năm trước liền kề. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, nỗ lực phát triển BHXH tự nguyện đang gặp nhiều khó khăn. Đây là một thách thức lớn, tuy nhiên, tôi cho rằng khó khăn này chỉ là ngắn hạn. Cùng với việc từng bước kiểm soát được dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới, những nỗ lực của Chính phủ trong khôi phục lại nền kinh tế và quyết tâm của các bộ ngành liên quan trong thực hiện chính sách thì việc phát triển BHXH sẽ dần trở lại quỹ đạo. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh, thay đổi về sinh hoạt xã hội cũng đặt ra yêu cầu, là cơ hội để BHXH Việt Nam tiếp tục cải cách trong tổ chức, thực hiện chính sách; đổi mới về công tác truyền thông. 

Phat trien BHXH tu nguyen

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan; nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng trong dịch bệnh… 

Về công tác truyền thông, BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều đổi mới, tăng cường truyền thông trên môi trường internet như: Google, facebook… Khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên (truyền thông trực tiếp, sử dụng trang mạng xã hội cá nhân) để giới thiệu, vận động người dân tham gia.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ khi chọn Tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, ngày 23/5 vừa qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Chương trình được thực hiện trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, vừa bảo đảm giãn cách xã hội mà vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân các địa phương.

Kết quả, chỉ tính riêng ngày ra quân, toàn quốc đã trực tiếp vận động được 27.478 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, có 17 tỉnh phát triển được trên 500 người tham gia. Đáng chú ý, nhiều địa phương cũng đã phát triển được hàng nghìn người tham gia BHYT hộ gia đình nhân dịp này. Bên cạnh đó, có 18 tỉnh, thành phố ra quân tiếp trong ngày 24/5 và phát triển thêm được 2.539 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng cả đợt ra quân, toàn quốc đã phát triển được thêm 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện.

Kết quả này cho thấy, những phương thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin dễ dàng được người dân đón nhận, tạo được sự cộng hưởng, tác động mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Đây là động lực để BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới công tác truyền thông về BHXH, triển khai nhiều hơn nữa các hình thức truyền thông trực tuyến, theo chiến dịch thời gian tới.

PV: Từ kết quả, khí thế của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, theo Phó Tổng Giám đốc, BHXH Việt Nam cần tiếp tục triển khai những giải pháp gì để phát triển BHXH tự nguyện có sự “bứt phá” hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao? 

- Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu:

Phải nói rằng, công tác phát triển BHXH luôn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài những khó khăn mang tính “ngắn hạn” kể trên thì chính sách BHXH cũng có tính đặc thù, đó là hướng tới bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn. Thực tiễn cho thấy, thường phải mất một quá trình dài người dân mới có thể hiểu, cảm nhận được lợi ích thiết thực của chính sách BHXH. Và để “rút ngắn” quá trình này, thay đổi nhận thức của người dân thì sự đổi mới, đột phá trong công tác truyền thông giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, bên cạnh “đòn bẩy” từ công tác truyên thông thì việc hoàn thiện, đổi mới chính sách BHXH sao cho hấp dẫn, thuận lợi trong đóng, hưởng lại giữ vai trò quyết định cho sự lựa chọn, tham gia lâu dài của người dân.

Doi moi trong chinh sach BHXH tu nguyen
Cần "đột phá" về truyền thông, đổi mới trong chính sách để tăng diện bao phủ BHXH tự nguyện (Ảnh minh họa) 
Vì vậy, để phát triển BHXH tự nguyện bền vững, hướng tới BHXH toàn dân, năm 2020, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục song hành nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính gồm: tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan truyền thông, cơ quan thông tấn, báo chí, cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại. Qua đó, giúp người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sự đồng thuận, chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH để tăng tính hấp dẫn, thuận lợi hơn nữa cho người tham gia. Trong đó sẽ đề xuất, kiến nghị: sửa đổi quy định về điều kiện, về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, kết hợp với điều chỉnh cách tính hưởng lương hưu; Quy định điều chỉnh tăng và linh hoạt hơn về sự hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia BHXH tự nguyện nhất là đối tượng người nông dân, người lao động phi chính thức không thuộc người thuộc hộ nghèo, cận nghèo để tăng mức độ hấp dẫn, khuyến khích tăng số người tham gia BHXH tự nguyện; Quy định điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu giữa nam và nữ cho phù hợp để khuyến khích người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức là nam giới tham gia BHXH tự nguyện.

Cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH của cơ quan BHXH thông qua việc tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu, đại lý thu chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhũng nhiễu làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển đối tượng…

Cổng Thông tin điện tử BHXH

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Tăng cường triển khai nhiều kế hoạch hợp tác lớn trong lĩnh vực BHYT giữa WHO và BHXH Việt Nam

Sáng ngày 02/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do ông Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tiếp Đoàn công tác. 

Phát biểu chào mừng, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của WHO thời gian qua với BHXH Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự chung tay của WHO với Việt Nam trong phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Kidong Park gửi lời chúc mừng những thành tựu to lớn của BHXH Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực BHXH, BHYT sau 25 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, đánh giá cao hệ thống y tế của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19. Ông Kidong Park cho rằng, thành công này có nhiều yếu tố mang lại trong đó phải kể đến việc Việt Nam đã rất quan tâm và xây dựng được một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân và Hệ thống thông tin giám định và thanh toán BHYT được ứng dụng kịp thời, hiệu quả; đặc biệt là độ bao phủ BHYT cao với 90% dân số - đây là yếu tố quan trọng giúp các nhà quản lý đưa ra được các quyết sách phù hợp trong chỉ đạo, điều hành.
Ke hoach hop tac lon trong linh vuc BHYT
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam) đã báo cáo kết quả hợp tác giữa BHXH Việt Nam và WHO trong thời gian qua. Trưởng ban Dược và Vật tư y tế, kiêm phụ trách Ban Chính sách BHYT Lê Văn Phúc đề xuất các nội dung hợp tác giữa BHXH Việt Nam và WHO trong tương lai.

Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất WHO hỗ trợ triển khai nghiên cứu đánh giá thực hiện Luật BHYT từ năm 2015 đến nay; trong đó có tiến hành xây dựng đề cương đánh giá, thu thập và phân tích số liệu thứ cấp; khảo sát tại địa phương; cung ấp kinh nghiệm quốc tế và thực hiện chính sách BHYT. Qua đó đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Luật BHYT và các các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Luật BHYT.

BHXH Việt Nam cũng mong muốn, WHO hỗ trợ kỹ thuật trong đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh gồm: thanh toán theo nhóm chẩn đoán (DRGs); Hỗ trợ chuyên gia đào tạo kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệp quốc tế trong thực hiện DRGs. Hỗ trợ xây dựng các quy tắc giám định phục vụ giám định điện tử. Nâng cao năng lực quản lý chi phí và sử dụng hợp lý thuốc và vật tư y tế; đàm phán giá thuốc và vật tư y tế; cung cấp kinh nghiệm quốc tế về đàm phán giá thuốc; cung cấp dữ liệu về giá thuốc thực hiện đàm phán tại các quốc gia; kinh nghiệm đấu thầu thuốc tại các quốc gia trên thế giới và định hướng cho Việt Nam; kinh nghiệm mua sắm vật tư y tế và khuyến cáo cho Việt Nam. Hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực quản trị hệ thống, đào tạo về chuyên môn, phương thức thanh toán, quản lý thuốc vật tư y tế…

Ghi nhận những đề xuất hỗ trợ của BHXH Việt Nam, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng BHXH Việt Nam thực hiện các nghiên cứu khảo sát thực tế, đánh giá triển khai Luật BHYT, tiếp tục hỗ trợ BHXH Việt Nam hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT cũng như thay đổi các phương thức thanh toán BHYT. Liên quan đến vấn đề đào tạo, WHO sẽ xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, cử chuyên gia hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ của BHXH Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Trước mắt có thể thông qua các hình thức hội thảo trực tuyến trong bối cảnh nhiều quốc gia chưa kiểm soát tốt tình trạng dịch Covid-19…

Tại buổi làm việc, BHXH Việt Nam và WHO cũng đã khởi động hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Dược - "gắn mã ATC đối với thuốc kháng khuẩn được quỹ BHYT chi trả".

Phát biểu khởi động hoạt động dự án, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, chi phí thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao và là một trong mối quan tâm lớn của cơ quan BHXH. Trong đó, việc sử dụng và chi trả thuốc kháng sinh luôn là một thách thức trong quản lý. Bên cạnh việc sử dụng và chi trả hợp lý, an toàn và hiệu quả, BHXH Việt Nam còn đồng hành với Bộ Y tế trong các chương trình kiểm soát chống kháng thuốc, bảo vệ quyền lợi cho người tham gia BHYT. Do vậy cần có các công cụ, chỉ số giúp cảnh báo, khuyến nghị chính sách để đảm bảo mục tiêu trên.

Ông Kidong Park cho rằng, hoạt động gắn mã ATC đối với thuốc kháng khuẩn được quỹ BHYT chi trả là cần thiết. Điều đó sẽ góp phần giúp BHXH Việt Nam đưa ra được các quyết sách hiệu quả trong thanh toán BHYT. Việc khởi động hoạt động này sẽ góp phần những bước đầu tiên trong sử dụng thuốc kháng sinh nói riêng, tiến tới sử dụng thuốc một cách hợp lý và hiệu quả trong điều trị…

Theo BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Ngày 27/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp. 

Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc.

Quy dinh ve muc dong BHXH bat buoc
Tham gia Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp đề được hỗ trợ khi gặp rủi ro trong lao động (Ảnh minh họa)
Theo Nghị định, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện sau:

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nghị định quy định người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí).

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định ở trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

Theo BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Mã định danh y tế sẽ gồm 10 ký tự, kế thừa từ Mã số BHXH

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Theo đó, Mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế.
 
Ma dinh danh y te
Ảnh minh hoạ
Theo Quyết định này, mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời. Cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số, là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH. Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm: Mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu người dân có tham gia BHYT).

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản như: Luôn trong trạng thái sẵn sàng để các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng; có khả năng xác định danh tính của một cá nhân gắn liền với một mã định danh hợp lệ; có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin khác nhau; có khả năng tạo liên kết và kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế cấp và quản lý Mã số BHXH của người dân đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Đồng thời, BHXH Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin.

Theo Bộ Y Tế 

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Hưởng chế độ thất nghiệp, những vấn đề cần lưu ý

Để được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất, người lao động nên chuẩn bị đủ hồ sơ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp như hướng dẫn ở dưới đây. 

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu đủ điều kiện theo luật định, người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tại điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Sổ BHXH.

Ngoài ra, người lao động cũng cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kèm theo bản gốc để đối chiếu.

Sau khi có đủ hồ sơ, người lao động thực hiện theo trình tự sau: Bước 1, nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm.

Nhung van de can luu y khi huong che do that nghiep
Để được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất, người lao động cần chuẩn bị đủ hồ sơ để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Khoản 1, điều 17 Nghị định 28 năm 2015 của Chính Phủ quy định: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp (không phụ thuộc vào nơi đang ở hay nơi đang làm việc).

Bước 2. Giải quyết hồ sơ. Cũng theo Nghị định 28, cụ thể khoản 1, điều 18, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho người lao động

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2, điều 18, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ BHYT.

Hàng tháng, cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Ví dụ: Ngày 1-1-2020, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày 20-1-2020, trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày 16-1-2020. Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên: Từ 20-1 đến 25-1-2020. Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16-2 đến 27-2-2020. Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16-3 đến 27-3-2020. 

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm. Khoản 1, điều 19 Nghị định này còn quy định, hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Theo NLĐ

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Kiểm tra thời hạn chứng thư số

đăng ký chữ ký số fpt, gia hạn chữ ký số fpt, chữ ký số fpt 63 tỉnh, chữ ký số fpt giá rẻ,chữ ký số tại hồ chí minh, chữ ký số fpt tại bình dương, chữ ký số fpt tại đồng nai, chữ ký số fpt tại long an
KIỂM TRA CTS