Cụm thi đua số IV: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày 26/6, tại Hà Tĩnh, Cụm thi đua số IV tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Pho Tong Giam doc BHXH Viet Nam Nguyen Dinh Khuong du va chi dao Hoi nghi
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Cụm thi đua số IV bao gồm 9 tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Nỗ lực vượt khó trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, thu nhập của người lao động, người dân giảm mạnh… ảnh hưởng đến triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 của BHXH các tỉnh, thành phố. Các hoạt động tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể các đơn vị trong Cụm, các phong trào thi đua đã được triển khai kịp thời và được hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó, đề ra nhiều biện pháp nhằm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ được giao. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, như: Phong trào thi đua chuyên đề phát triển đối tượng BHXH tự nguyện; phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm Kế toán tập trung; phong trào thi đua xây dựng điển hình xuất sắc năm 2020; phong trào thi đua tập trung quản lý dự toán chi khám chữa bệnh BHYT và nâng cao chất lượng công tác Giám định BHYT năm 2020. Kết quả là:

Trong 5 tháng đầu năm, toàn Cụm đã thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền 10.101,8 tỷ đồng, đạt 36,45% so với kế hoạch giao toàn Cụm, tăng 578,2 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,07%) so với cùng kỳ năm 2019. Có 5/9 tỉnh, thành phố trong Cụm đạt và vượt tỷ lệ số thu theo tiêu chí chấm điểm của BHXH Việt Nam quy định đến tháng 5/2020 (36%), trong đó có 2/9 đơn vị đạt tỷ lệ số thu cao là: BHXH tỉnh Quảng Ngãi (41,1%), BHXH tỉnh Hà Tĩnh (37,5%). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn Cụm đạt 91,61% so với dân số.

Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng tới việc tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, song với nỗ lực vượt khó, nhiều tỉnh đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch giao, như: Hà Tĩnh 69,4%, Quảng Bình 61,1%, Quảng Trị 60,3%, Bình Định 50,1%.

Năm 2019 toàn Cụm có 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam; 04 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, thành phố; 86 tập thể được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 04 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành; 341 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 03 tập thể và 04 cá nhân được tặng Huân Chương Lao động; 43 tập thể, 249 cá nhân được tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam; 06 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 99 tập thể, 717 cá nhân được tặng Giấy khen. Công tác khen thưởng đã cổ vũ, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm.

Bên cạnh đó, toàn Cụm có: 02 tập thể đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 03 tập thể và 01 cá nhân đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 05 tập thể và 07 cá nhân đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong Cụm Thi đua số IV tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, thi đua nước rút, tập trung vào các công việc còn khó khăn, phức tạp nhằm phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2020. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng kết các phong trào thi đua trong đơn vị, Cụm.
Cum thi dua so IV thi dua hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua số IV đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV cần tập trung công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; tập trung sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên và chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua và chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do BHXH Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam Phạm Văn Lại và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định Phạm Mai; tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 của BHXH Việt Nam cho BHXH Hà Tĩnh và trao chứng nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành BHXH” cho Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Quảng Nam Văn Phú Quân./.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Hướng dẫn chế độ thai sản với lao động nam là người nước ngoài

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ thai sản với lao động nước ngoài. 

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH xác định:

Chế độ thai sản đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam được quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Che do thai san voi lao dong nam la nguoi nuoc ngoai
Ảnh minh hoạ
Cụ thể, tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH, bao gồm cả trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Về mức trợ cấp một lần, Điều 38 Luật BHXH quy định “trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thị trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con và không tham gia BHXH ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Cần có lộ trình giảm sử dụng thuốc biệt dược gốc để tiết kiệm cho quỹ BHYT và người dân

Ngày 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về chính sách, thanh toán từ BHYT đối với thuốc biệt dược gốc nhằm mục tiêu đảm bảo nguồn thuốc chất lượng tốt phục vụ khám chữa bệnh (KCB) và tiết kiệm được khoản chi từ quỹ BHYT và chi phí của người dân. 

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, trong các năm 2018, 2019, quỹ BHYT thanh toán cho tiền thuốc tân dược khoảng 37.000 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc biệt dược gốc là 11.500 tỷ đồng, chiếm 26,5%. Đây là con số khá cao so với các nước trên thế giới.

Một số địa phương có thanh toán BHYT cho biệt dược gốc chiếm tỷ lệ cao như TP.HCM chiếm 44,5%, Hà Nội 38,9% do có nhiều bệnh viện tuyến cuối; tập trung chi vào các bệnh như ung thư, tim mạch, tiêu hóa… Theo so sánh, nếu thay thế những loại thuốc biệt dược gốc bằng thuốc generic nhóm 1, Hà Nội có thể tiết kiệm được 279 tỷ đồng và TP.HCM tiết kiệm được 523 tỷ đồng.

Can co lo trinh giam su dung thuoc biet duoc goc de tiet kiem
Cần có lộ trình giảm sử dụng thuốc biệt dược gốc trong KCB để tiết kiệm chi phí (Ảnh minh hoạ)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quang Thuấn cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc trong điều trị ung thư tại Việt Nam khoảng 38%, còn ở một số nước phát triển như Anh, Pháp, Đức là 20%. Giá thuốc biệt dược gốc điều trị ung thư cao trung bình gấp 7-8 lần so với thuốc generic nhóm 1. So với số lượng, giá trúng thầu năm 2019, riêng 6 loại thuốc điều trị ung thư sử dụng biệt dược gốc nếu được thay thế bằng thuốc generic nhóm 1 có thể tiết kiệm được khoảng 366 tỷ đồng. Tương tự, có 3 loại kháng sinh biệt dược gốc nếu thay thế bằng thuốc generic nhóm 1 cũng có thể tiết kiệm trên 1.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, qua 5 năm thực hiện lộ trình đấu thầu thuốc tập trung, giá thuốc của Việt Nam do BHYT thanh toán đã giảm trên 35%, đạt mức thấp trong ASEAN. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng ở Việt Nam dưới 2% so với mức trung bình 7% ở ASEAN. Tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước từng bước tăng dần qua các năm và chiếm tỷ lệ cao hơn thuốc nhập khẩu.

Tuy nhiên, do giá thuốc biệt dược gốc cao gấp nhiều lần thuốc generic nên phần lớn các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm vẫn muốn duy trì cung cấp, lưu hành dù nhiều loại đã hết bản quyền, đã có thuốc generic tương đương. Trong khi đó, các công ty này không đưa ra các nghiên cứu chứng minh thuốc biệt dược gốc có tác dụng điều trị tốt hơn hẳn thuốc generic tương đương. Ngược lại cũng không có nhiều nghiên cứu khẳng định thuốc generic tương đương có tác dụng điều trị tốt bằng hoặc hơn thuốc biệt dược gốc.

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, cần đảm bảo nguồn thuốc tốt nhưng không để tình trạng chi phí quá mức cần thiết cho thuốc phát minh (biệt dược gốc), nhất là những loại đã hết thời gian bảo hộ bản quyền và có nhiều loại thuốc tương đương do các nước phát triển nhất sản xuất và lưu hành. Cần có lộ trình giảm việc sử dụng thuốc phát minh (biệt dược gốc) để tiết kiệm tiền cho quỹ BHYT và người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Phòng Thương mại Châu Âu, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam sớm hoàn thiện đề án hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp dược phẩm của Châu Âu, Hoa Kỳ để tăng cường sản xuất thuốc tại Việt Nam, nhất là rút ngắn quá trình để sản xuất thuốc phát minh (biệt dược gốc).

Hiện thị trường thuốc của Việt Nam có quy mô khoảng 5 tỷ USD, 22.000 loại thuốc, số thuốc biệt dược gốc là 755 loại, trong đó có khoảng 150 biệt dược gốc đã hết bản quyền bảo hộ và đã có các thuốc generic tương đương do các nước có công nghệ dược phát triển nhất sản xuất được lưu hành ở Việt Nam (thuốc generic nhóm 1). Qua thống kê các loại thuốc biệt dược gốc (cả trong thời gian bản quyền và hết bản quyền) đắt hơn thuốc generic từ 3-20 lần, trung bình là gấp 7-8 lần.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

70 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng/người

Trong gần 18 tháng qua, quỹ BHYT đã chi trả cho 70 bệnh nhân nặng có chi phí khám, chữa bệnh lên tới cả tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều trường hợp không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua khó khăn trong bệnh tật và cuộc sống. 

Theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT (BHXH Việt Nam), tính từ đầu năm 2019 đến ngày 18/06/2020, Quỹ BHYT đã chi trả cho gần 100 bệnh nhân nặng có chi phí khám chữa bệnh đặc biệt cao. Trong đó, có 58 bệnh nhân có tổng chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 12 bệnh nhân có tổng chi phí từ trên 2 tỷ đồng/đợt điều trị.

Nhieu benh nhan duoc quy BHXH chi tra dieu tri
Nhiều bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả hơn 1 tỷ đồng cho mỗi đợt điều trị
Đơn cử như bệnh nhân có mã thẻ HT279793186XXXX do BHXH TP.Hồ Chí Minh phát hành, quyền lợi hưởng BHYT 100%. Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện 30/4, đã điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 12/07/2019 đến ngày 26/08/2019 với chẩn đoán Sốc (choáng) nhiễm khuẩn. Hiện, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của bệnh nhân này là 2,02 tỷ đồng, trong đó: Chi phí thuốc 897,5 triệu đồng có một số thuốc chi phí cao như kháng sinh Colistimetato 102,5 triệu đồng, Meronem 79,9 triệu đồng, Cancidas 65,3 triệu đồng; chi phí vật tư y tế 678,4 triệu đồng gồm bộ kít thu nhận tiểu cầu túi đôi 57,4 triệu đồng, bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex 51 triệu đồng, chi phí máu 175,9 triệu đồng…

Hay một trường hợp khác là bệnh nhân có mã thẻ HN230302189XXXX do BHXH tỉnh Hải Dương phát hành. Đây là bệnh nhân thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT, quyền lợi hưởng BHYT 100%, khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã Hồng Quang - Hải Dương, chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội từ ngày 11/12/2018 - 18/10/2019 với chẩn đoán bệnh lý cơ tim, suy tim. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của bệnh nhân này là 2,1 tỷ đồng, trong đó: Chi phí thuốc 926 triệu đồng, có một số thuốc chi phí cao như kháng sinh Colistimetato 272,9 triệu đồng; kháng sinh Meronem 161,2 triệu đồng; vật tư y tế 320 triệu đồng gồm bộ trao đổi huyết tương 186 triệu đồng, phổi nhân tạo ECMO 127 triệu đồng…

Có thể thấy, chính sách BHYT đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là cơ chế tài chính y tế quan trọng giúp người dân khi bị ốm đau, tai nạn không bị rơi vào cảnh nghèo đói.

BHXH Việt Nam xác định, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Đồng thời, tăng cường truyền thông về tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT... Từ đó, nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Tham gia BHYT giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, tai nạn

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người dân không may bị tai nạn, ốm đau đã vượt qua được giai đoạn khó khăn khi được quỹ BHYT chi trả các chi phí khám và điều trị bệnh lên tới hàng tỉ đồng/đợt điều trị.
Tham gia BHYT giup giam ganh nang chi phi khi om dau, tai nan
Người dân tham gia BHYT được hưởng nhiều quyền lợi khi ốm đau, bệnh tật
Đã có 70 bệnh nhân được chi trả trên 1 tỉ đồng

Theo thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), tính từ đầu năm 2019 đến ngày 18.6.2020, quỹ BHYT đã chi trả cho bệnh nhân nặng có chi phí KCB đặc biệt cao: 58 bệnh nhân có tổng chi phí trên 1 tỉ đồng/đợt điều trị nội trú; 12 bệnh nhân có tổng chi phí từ trên 2 tỉ đồng/đợt điều trị.

Tuy nhiên, đây chưa phải là những trường hợp được chi trả chi phí KCB với số tiền lớn nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng chế độ BHYT (BHXHVN), thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân được chi trả với số tiền “khủng” lên tới hàng chục tỉ đồng.

“Trong thời gian qua có nhiều người bệnh được quỹ BHYT chi trả số tiền rất lớn, trong đó có nhiều người thuộc các đối tượng yếu thế của xã hội, thường thuộc các nhóm bệnh mạn tính như ung thư, rối loạn đông máu, bệnh tim mạch… Nếu không tham gia BHYT họ rất khó có cơ hội được điều trị bệnh và có nguy cơ tử vong sớm bởi số tiền chữa trị bệnh lớn hơn rất nhiều gia tài của nhiều gia đình cộng lại”, bà Hà chia sẻ.

Người yếu thế được cấp tiền mua thẻ BHYT 

Theo BHXH Việt Nam, BHYT là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. BHYT do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, luật BHYT (năm 2014) đã quy định rõ, từ ngày 1.1.2015, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc nhằm khẳng định mọi đối tượng có trách nhiệm phải tham gia BHYT.

Mức đóng BHYT được xác định dựa trên thu nhập cá nhân, nhưng mức hưởng lại tùy thuộc vào mức độ bệnh tật của nguời bệnh và theo các tỷ lệ 100%, 95%, 80%. Trong đó những đối tượng ưu tiên và người yếu thế trong xã hội như: người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội… ngoài việc được Nhà nước cấp tiền mua thẻ BHYT, còn được hưởng mức quyền lợi cao nhất là được cơ quan BHXH thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi, danh mục do Quỹ BHYT chi trả. Nhóm người lao động, cán bộ công chức, người tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình… phải đồng chi trả 20% khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Theo Báo Thanh niên

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào là hợp lệ?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là mẫu giấy chứng nhận dùng cho các cơ sở y tế chứng nhận cho cá nhân người lao động khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội.

Giay chung nhan nghi viec huong BHXH
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào là hợp lệ? 
Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như thế nào là hợp lệ?

Căn cứ Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về nguyên tắc cấp giấy nghỉ ốm hay còn gọi là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Thứ nhất, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Thứ hai, thời hạn giấy nghỉ ốm hưởng BHXH

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định, một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Như vậy, việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Riêng trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Thứ 3, người có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Người hành nghề KCB (y, bác sĩ) làm việc tại cơ sở KCB đã được cấp giấy phép hoạt động được ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH.

Trường hợp người đứng đầu cơ sở KCB hoặc người được ủy quyền đồng thời là người KCB thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

Thứ 4, dấu trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Nội dung Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái mẫu giấy chứng nhận là chữ ký, họ tên của lãnh đạo phụ trách y, bác sỹ tại nội dung 1 công văn này và đóng dấu (sử dụng con dấu của bệnh viện hoặc các khoa khám, chữa bệnh hoặc phòng Kế hoạch – Tổng hợp).

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 2020

Theo Công văn số 5233/BHXH-CSXH, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sẽ được thực hiện theo Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Theo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

BHXH Việt Nam chúc mừng Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), BHXH Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các địa phương.
BHXH Viet Nam chuc mung Ky niem 95 nam Ngay Bao chi cach mang Viet Nam

Nhân dịp này, BHXH Việt Nam xin gửi lời cảm ơn và tri ân tới các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã luôn chia sẻ, đồng hành trong công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT thời gian qua. Sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, giúp hàng triệu người dân, người lao động được chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo cuộc sống; góp phần xây dựng nền an sinh xã hội vững chắc của đất nước.

BHXH Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao sự phối hợp của cơ quan thông tấn, báo chí; đồng thời, mong muốn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm, đồng hành với công tác truyền thông của Ngành nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Hơn 120.000 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ngày 15.6, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, đến giữa tháng 6, đã có 1.383 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 121.505 người lao động.
Hon 120.000 lao dong duoc tam dung dong vao quy huu tri va tu tuat
Tính đến giữa tháng 6, hơn 120.000 người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Trong đó đơn vị thuộc ngành công nghiệp chiếm 11,3%.

Còn theo Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam, tính đến đầu tháng 6, BHXH các địa phương đã có 53 tỉnh, thành phố đã nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời hỗ trợ người lao động duy trì việc làm ổn định, vượt qua khó khăn sau dịch bệnh.

Liên quan tới nhóm đối tượng chính sách, tính đến ngày 12.6, cả nước đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng. Trong đó người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt là trên 11,6 triệu người với tổng kinh phí là gần 11.700 tỉ đồng. Hiện đã có trên 9,6 triệu đối tượng chính sách được chi trả kinh phí khoảng 9.751 tỉ đồng. 53 tỉnh, thành phố đã cơ bản chi trả xong (tỷ lệ đối tượng được hưởng đạt trên 75%).

Theo ước tính của Bộ LĐ-TB-XH, có khoảng 1,5-3 triệu người và 150.000 - 200.000 doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách này, với số tiền dừng đóng và miễn lãi đóng khoảng từ 25.000 - 49.000 tỉ đồng.

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

BHXH Việt Nam tập huấn công tác thu, khai thác phần mềm BHXH và kỹ năng phát triển đối tượng

Ngày 11/6, tại Lâm Đồng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung mới về công tác thu, khai thác phần mềm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH và kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tham dự Hội nghị có 350 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của BHXH và Bưu điện 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam. 
Hoi nghi tạp huan cong tac BHXH Viet Nam

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: thời gian qua, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về quy trình cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình, quản lý mã số BHXH, thay đổi mức chi thù lao đại lý thu… tạo điều kiện để viên chức, người lao động ngành BHXH và Bưu điện thực hiện tốt hơn các hoạt động chuyên môn.

Tại hội nghị, Ban Thu đã hướng dẫn trực tiếp, cụ thể và chi tiết hơn về công tác thu, khai thác phần mềm nghiệp vụ để hướng dẫn đội ngũ làm công tác BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố thực hiện các chức năng trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ của ngành đáp ứng các quy trình nghiệp vụ theo các quyết định mới ban hành. Hội nghị cũng tiến hành đào tạo kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sau thời điểm dịch bệnh bùng phát kéo dài ảnh hưởng đến lực lượng và người dân tham gia BHXH, BHYT.

Các đại biểu được cập nhật kiến thức và kỹ năng mới về khai thác, phát triển đối tượng và sử dụng phần mềm nghiệp vụ; hướng dẫn các nội dung mới theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020; một số nội dung liên quan tại các quyết định sửa đổi, thay thế thuộc lĩnh vực tài chính kế toán. Đồng thời, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo các Quyết định số 505/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH và Quyết định số 542/QĐ-BHXH; hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu từ hệ thống bưu điện.

Tại hội nghị, Trung tâm Công nghệ thông tin và Công ty Tecapro cũng trực tiếp hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm nghiệp vụ; hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu Bưu điện chuyển từ hệ thống phần mềm Bưu điện chuyển sang cơ quan BHXH để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; các phòng nghiệp vụ BHXH thực hành các nội dung đã được hướng dẫn.

Tin tức

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

BHXH Việt Nam lập kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cho DN giai đoạn 2020-2025

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1829/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. 

Cụ thể, theo tinh thần của Nghị quyết, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện hàng năm (từ năm 2020 đến năm 2025) đảm bảo mục tiêu sau: Cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của DN, người dân trong các văn bản hiện hành; giảm thời gian và chi phí cho DN và người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Ke hoach cat giam, don gian hoa TTHC
Ảnh minh hoạ
Kế hoạch của BHXH Việt Nam sẽ xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Đồng thời, lượng hóa được lợi ích mang lại cho DN, người dân và xã hội, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước. Theo đó, sẽ có 4 nhiệm vụ cụ thể được BHXH Việt Nam đặt ra trong Kế hoạch này, cụ thể:

Trong tháng 6/2020, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị thực hiện. Đặc biệt sẽ tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của DN, người dân về các quy định không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đối thoại, tham vấn.
Triển khai thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam. Trước 31/10/2020 sẽ tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

Triển khai rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN.

Sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được lãnh đạo Ngành phê duyệt, các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của DN. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh này sẽ được công bố, công khai trên Cổng Thông điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố. 

Theo Tạp chí BHXH

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 42.000 người

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng đến cuối tháng 5.2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã tăng 42.000 người so với tháng 4.
So nguoi tham gia BHXH tu nguyen tang 42.000 nguoi
Số người dân tham gia BHXH tự nguyện tăng cao do BHXH Việt Nam đổi mới công tác truyền thông
Đây là thông tin được BHXH Việt Nam cho biết tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH vào ngày 9.6 - bảo hiểm y tế (BHXH) tháng 6.2020.

Theo ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và hàng ngàn người lao động.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31.5, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11.000 người so với tháng 4.2020, giảm 796.000 người so với năm 2019).

Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện lại tăng cao với 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao (tăng 42.000 người so với tháng 4.2020).

Lý giải nguyên nhân số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao ông Đào Việt Ánh, cho biết do cuối tháng 5, BHXH Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn quốc. Chỉ sau 2 ngày ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Mã định danh y tế có ý nghĩa như thế nào?

Mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.

Ma dinh danh y te co y nghia nhu the nao?
Mã định danh y tế có ý nghĩa như thế nào? (Ảnh minh họa) 
Theo đó, Mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời.

Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác. Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản: sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH.

Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm: mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu người dân có tham gia BHYT).

Theo Quyết định, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và quản lý mã số BHXH của người dân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân.

Cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.Theo Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ giám định BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định BHYT kèm theo Quyết định 802/QĐ-BHXH ngày 02/6/2020.

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là viên chức thực hiện công tác giám định BHYT tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện.

Mục tiêu của chương trình nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ giám định BHYT nhằm nâng cao năng lực làm việc góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT.

Phương pháp thiết kế chương trình qua các chuyên đề đi từ kiến thức nghiệp vụ chung đến kỹ năng riêng nhằm giúp học viên nắm được từ cái chung đến cái riêng, hiêu và vận dụng, áp dụng được các kỹ năng, nghiệp vụ của viên chức giám định BHYT.

Thời gian bồi dưỡng của toàn bộ chương trình là 40 tiết, trong đó 7 chuyên đề giảng dạy và đi thực tế tại cơ sở, bao gồm 04 phần: Phần I: Kiến thức chung, gồm 05 chuyên đề giảng dạy; Phần II: Kiến thức riêng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy (tùy theo nhiệm vụ cụ thể của viên chức làm công tác giám định BHYT sẽ lựa chọn chuyên đề phù hợp dưới đây); Phần III: Kỹ năng, gồm 01 chuyên đề giảng dạy; Phần IV: Đi thực tế, kiểm tra cuối khóa, khai giảng, bế giảng.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Từ 25/5/2020: Mã số BHXH cũng chính là mã định danh y tế

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 2153/QĐ-BYT được Bộ Y tế ban hành ngày 25/5/2020 về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020 và thay thế Quyết định 4376/QĐ-BYT ngày 24/9/2019.

Theo đó, mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế để xác định danh tính một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và mỗi mã định danh y tế chỉ được cấp cho một người dân và tồn tại suốt đời. Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với Bệnh án điện tử, Hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản: sẵn sàng, nhận diện, liên thông, ánh xạ và xác thực. Mã định danh y tế gồm mười ký tự số là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH. Các cơ sở y tế tra cứu mã số BHXH của người dân trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Khi trích chuyển dữ liệu khám chữa bệnh của người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng mã định danh y tế và các thông tin liên quan để liên kết các thông tin của người bệnh.

Theo Quyết định, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) cấp và quản lý mã số BHXH của người dân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, xây dựng cơ chế, giải pháp nhằm đảm bảo tính riêng tư trong quá trình cung cấp, lưu giữ, sử dụng thông tin định danh của người dân.

Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. 

Việc sử dụng một mã định danh nền tảng để chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác nhau trong cùng một quốc gia, sẽ tạo điều kiện tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn, có thể được sử dụng để lập kế hoạch và nghiên cứu. Tương tự, ở một quốc gia nơi nhiều cơ quan sử dụng mã định danh chung giúp dễ dàng xác minh hoặc kiểm tra chéo các thuộc tính của người bệnh trên các hệ thống cho nhiều mục đích khác nhau, việc sử dụng mã định danh quốc gia trong lĩnh vực BHYT cho phép sao chép nhanh chóng đăng ký chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

BHXH Việt Nam: Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 1700/BHXH-KHĐT yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân... triển khai xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của đơn vị mình. 

Theo đó, việc xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động này thực hiện căn cứ theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn các đơn vị một số nội dung chủ yếu cần xây dựng trong các Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trước khi xây dựng Kế hoạch phát triển, các đơn vị cần đánh giá toàn diện việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Việc đánh giá sẽ phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và HĐND các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đánh giá khách quan, trung thực, đúng thực tiễn và đầy đủ các kết quả đạt được; các khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm để có biện pháp khắc phục cho giai đoạn tới, trong đó có đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19.
Xay dung Ke hoach phat trien KT-XH 5 nam giai doan 2021 - 2025
Ảnh minh hoạ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của các đơn vị sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Dự báo các yếu tố có tác động, ảnh hưởng tới Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ngành, của đơn vị; xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo tính khả thi, sát thực tiễn; phù hợp với mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và đặc điểm, trình độ phát triển của Ngành, của đơn vị. Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp các mục tiêu ưu tiên trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; xác định các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Ngành, của đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị, nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoàn thành Kế hoạch và Chương trình hành động, gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 20/7/2020. Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình của các đơn vị cung cấp, Vụ KH-ĐT sẽ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của toàn Ngành, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo tiến độ quy định.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chỉ thị nêu rõ, ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Sau gần 4 năm triển khai Quyết định này, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển tích cực; tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp trên tổng các phương tiện thanh toán.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đạt được các mục tiêu của Quyết định số 2545/QĐ-TTg, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan, các địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg và các Nghị quyết của Chính phủ.
Xay dung lo trinh chuan hoa du lieu nguoi huong luong huu, tro cap BHXH
Ảnh minh hoạ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước ngày 01/7/2020, các bộ liên quan phải hoàn thành một số nhiệm vụ.

Cụ thể: Bộ Công Thương phải hoàn thành việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; khuyến khích thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán đảm bảo áp dụng khả thi, thực hiện thống nhất.

Bộ Y tế hoàn thành việc chỉ đạo, hướng dẫn các BV phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bộ GD-ĐT hoàn thành việc chỉ đạo, hướng dẫn các trường học phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương tiện thanh toán điện tử.

Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, các chế độ an sinh xã hội để có thể kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội .

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện tử, trung gian thanh toán; hoàn thiện việc chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính; kết nối chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ không tiếp xúc, thẻ phi vật lý để thu phí cầu đường, mua vé tàu, xe…

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Bổ sung thêm đối tượng tham gia BHYT

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 27/3/2020. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTN-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Quyết định số 505/QĐ-BHXH đã bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành do người sử dụng lao động đóng.

Theo đó, nhóm này gồm 03 đối tượng, cụ thể:

Một là, thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

Hai là, thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân.

Ba là, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Đồng thời, Quyết định số 505/QĐ-BHXH cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Các văn bản quy định được BHXH Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này sẽ hết hiệu lực.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Phát triển được 24.704 người tham gia BHXH tự nguyện, sau một ngày ra quân

Ngày 25.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, cho biết chỉ sau 1 ngày ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, đã có 24.704 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
Phat trien duoc 24.704 nguoi tham gia BHXH tu nguyen
Các đoàn xe diễu hành tuyên truyền vận động chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân
Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện được BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức ngày 23.5, trực tuyến tại điểm cầu T.Ư, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội.

Tại các địa phương đã tổ chức 708 đoàn diễu hành tuyên truyền lưu động, kết hợp tư vấn trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn tập trung dân cư, các chợ trung tâm, đầu mối trên phạm vi toàn quốc, bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH…

Lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, tạo thêm niềm tin, sự yên tâm khi tham gia BHXH. Nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thân thiện, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách, sự quan tâm chăm lo của đảng, nhà nước đối với người dân… góp phần phát triển được số người tham gia BHXH tự nguyện ấn tượng với 24.704 người, chỉ trong một ngày ra quân.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp vừa qua, chính sách BHXH càng cho thấy lợi ích, giá trị nhân văn khi tham gia BHXH, bảo hiểm y tế. Theo đó, chính sách BHXH, BHYT ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, trụ cột trong đảm bảo an sinh cho người dân.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Thủ tục về BHXH, BHYT chiếm tần suất thực hiện lớn, hiệu quả trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Được khai trương từ ngày 09/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Đây là thông tin tại Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các lợi ích dành cho doanh nghiệp” do Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới ngày 19/5.

Cong dich vu quoc gia ve nhung loi ich danh cho doanh nghiep
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và Cổng Dịch vụ công Quốc gia là “kênh” hữu hiệu nhất để “điện tử hóa” thủ tục hành chính.
Được khai trương từ ngày 9/12/2019, đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có những kết quả tích cực, thể hiện được mục tiêu Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, cụ thể đã có trên 140.000 tài khoản đăng ký, trên 35 triệu lượt truy cập, trên 7,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 68.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống cũng tiếp nhận hỗ trợ trên 11.000 cuộc gọi; tiếp nhận trên 5.600 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đã tích hợp được 395 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong đó có 232 dịch vụ công dành cho doanh nghiệp.

Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng Dịch vụ công Quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, sau 6 tháng triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu, đến nay đã tăng lên 389 dịch vụ công trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp); cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, doanh nghiệp nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan, nhiều dịch vụ công được doanh nghiệp quan tâm thực hiện như thông báo hoạt động khuyến mại, cấp điện, nộp thuế, phí, lệ phí, kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn thuế...

Một số nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn đã được tích hợp lên cổng và phục vụ hiệu quả cho doanh nghiệp như: Một số thủ tục mảng BHXH, BHYT; nhóm thủ tục về đăng kí/thông báo khuyến mãi của doanh nghiệp; nhóm thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); nộp phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông; nhóm thủ tục thuế… và nhiều thủ tục cụ thể khác.

Bắt đầu từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tin tức

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế

Ngày 13/05/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1491/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH ngày 06/05/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dong BHXH de huong luong huu doi voi nguoi ve huu truoc tuoi
Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân triển khai tổ chức thực hiện Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH ngày 06/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi.

Nội dung Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH nêu rõ, thời gian qua, một số địa phương phản ánh vướng mắc liên quan đến điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã gửi Công văn số 3978/BHXH-CSXH cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin hướng dẫn, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Theo nội dung văn bản số 2036/BNV-TTCB của Bộ Nội vụ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ) và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP để hướng dẫn điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Khoản 4

Điều 54 Luật BHXH. Như vậy, điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với các trường hợp này phải thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH. Điều 54 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu (điều kiện về tuổi, thời gian đóng BHXH) đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Mặt khác, theo Điểm a Khoản 1 Điều 71 của Luật BHXH về chế độ hưu trí đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện quy định chỉ đối với người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định nêu trên, điều kiện về thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là thời gian đóng BHXH bắt buộc.
Cổng thông tin BHXH

Dịch vụ Chữ ký số FPT CA - Đăng ký chữ số FPT, Gia hạn chữ ký số FPT, doanh nghiệp để kê khai thuế, khai báo hải quan điện tử

Kiểm tra thời hạn chứng thư số

đăng ký chữ ký số fpt, gia hạn chữ ký số fpt, chữ ký số fpt 63 tỉnh, chữ ký số fpt giá rẻ,chữ ký số tại hồ chí minh, chữ ký số fpt tại bình dương, chữ ký số fpt tại đồng nai, chữ ký số fpt tại long an
KIỂM TRA CTS